پتانسیل الکتریکی

پتانسیل الکتریکی (به انگلیسی: Electric potential) انرژی پتانسیل واحد بار در هر نقطه نسبت به یک مرجع است. پتانسیل الکتریکی یک کمیت نرده‌ای است که معمولاً آن را با حرف V نشان می‌دهند و عبارت است از مقدار انرژی الکتریکی بر بار، و واحد آن در دستگاه SI، ولت است. معمولاً صحبت از اختلاف پتانسیل الکتریکی میان دو نقطه‌ است. بنابر تعریف اختلاف پتانسیل الکتریکی یک ولت (میان دو نقطه) به این معنا است که مقدار کار لازم برای انتقال یک کولن بار مثبت از نقطهٔ الف به نقطهٔ ب یک ژول است. (اگر پتانسیل یک ولت افزایش یابد)پتانسیل الکتریکی